SUPERORGANISME – en bihistorie / 26.05 – 20.10.2024

José Maria Sicilia, Sanlúcar de Barrameda II, 2002. Lithograph and varnish on Arches watercolor Satin 300g. 57×77cm. Ed. 15. Michael Woolworth Publications. Copyright Atelier Woolworth
Kronjuvelen i udstillingen bliver en lillebitte klump rav med en indesluttet bi, et snapshot af et øjeblik som fandt sted for 40 mio. år siden. Foto: Anders Damsgaard

Udstilling

Beskrivelse

SUPERORGANISME – en bihistorie af Anna Maria Orrú, Morten Søndergaard og Annesofie Becker + inviterede

Mennesker har siden tidernes morgen observeret og kortlagt biers levevis og færden. Vi har indfanget sværme, høstet den gyldne honning og konstrueret, kopieret og bygget stader. Der er skrevet digte og videnskabelige værker om bierne, og vi har spejlet vores egne samfund i biernes gådefulde og dybt fascinerende livsform. De huse, som vi har bygget til bierne, ligner på forunderlig vis vores egne, og den måde vi har beskrevet biernes liv har været pinligt lig vores eget. I mellemtiden har bierne sørget for at bestøve og få planter til at reproducere sig i ufatteligt antal. Selv er bierne under pres fra insektgifte og landbrugets monokultur.

Udstillingen tegner gennem kunst, poesi og historiske nedslag et bredt billede af vores liv med bierne og biernes eget liv. Det er et billede af os selv, og det er et billede af bierne, men som Peter Plys siger: Hvem ved hvad bierne egentlig tænker?

Udstillingens titel Superorganisme peger både på biernes fascinerende dobbelthed af at være én og mange på samme tid, men også på menneskets forbundethed og kamp med sig selv som art, og alle de andre arter, store som små, som menneskene deler planeten med.

Med udstillingen Superorganisme – en bihistorie sammenbringes den eksisterende forskning om bier i en udstilling, der måske kan bidrage til at perspektivere noget af denne viden ved hjælp af kunst, litteratur, lyd, film og apparatur hentet fra både naturvidenskaben og den såkaldt folkelige kultur. En installation, hvor samtidskunstens værker krydsbestøves med kulturhistoriske fortællinger og materialer fra biernes verden.

Udstillingen er resultatet af flere års research og samarbejde mellem digter og billedkunstner Morten Søndergaard (DK), antropolog og kurator Annesofie Becker (DK) samt arkitekt Anna Maria Orrú (IT), hvis speciale er bier, som hun har avlet og studeret indgående i årevis. Trekløveret har inviteret en række kunstnere og andre aktører til at bidrage til udstillingen, som viser værker både ude og inde.

Der bygges for eksempel et hus til bi-terapi i parken ved Munkeruphus. Her vil publikum kunne opholde sig lyttende til summen af tusindvis levende bier.  Endnu en levende bi-installation vil bestå af et indendørs stade, hvor den ene vægramme er erstattet af glas. Teis Dich Abrahamsen vil i samarbejde med arkitekt Poul Ingemann bygge et mægtigt bi-bibliotek i det centrale højloftede udstillingsrum, som blandt andet vil indeholde et honningarkiv, eksemplarer af bi-arter, biers anatomi, bi-dissektioner, bi-biologi, bi-boer, bi-bøger, bi-poesi, bi-medicin, bi-silken, pollen, bi-design, biers organisations- og ledelsesdiagrammer, strukturelle afvigelser m.m. Her udstilles også modeller af historiske bistader fra hele verden, som laves af den portugisisk-svenske billedkunstner Andrea Garcia Portolés.

Værkerne i udstillingen henter primært deres materialitet fra biernes verden; voks, honning, pollen, observationsstader, slynger og pumper og selvfølgelig bierne selv. Honning og voks og bestøvning har altid været brugt i kunst. Også i dag ser vi mange samtidskunstnere som arbejdet med emnet, herunder lydkunstner Jacob Kirkegaard, der skaber to nye værker til udstillingen, hvor han arbejder med en gammel teknik for at lagre lyd i bivoks.

Tak til:
Udstillingen er støttet af:
Det Obelske Familiefond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Hoffmann og Husmans Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Axel Muusfeldts Fond, Kirsten og Frits Frederiksens Fond, Beckett-Fonden og Munkeruphus’ Kunstvenner.

SUPERORGANISME arbejder sammen med:
Andrea García Portolés (ES)
Morten Søndergaard (DK)
Rose-Lynn Fisher (US)
José Maria Sicilia (ES)
Fanny Gullikson (SE)
Jacob Kirkegaard (DK)
Gerda Thune Andersen (DK)
Emil westman hertz (DK)
Teis Dich Abrahamsen (DK)
Patricia Maillard (FR), keramiker
Anna Maria Órru (IT), arkitekt
Poul Ingemann (DK), arkitekt
Michael Woolworth (US/FR) forlægger, trykker
Nicolas Cesard (FR), etnograf, Musée de l’Homme
Konstfack University of Arts, Crafts & Design Students (Master 1 – Design & Interior Architecture) (SE)
Per Hebsgaard (DK), glasskaber
Mette Bak-Andersen (DK), designer
Nicolaj Wium (DK), biavler
Munkeruphus’ havegruppe (DK)
Line Kjær (DK), kurator