SUPERORGANISME – en bihistorie / 26.05 – 20.10.2024

José Maria Sicilia, Sanlúcar de Barrameda II, 2002. Lithograph and varnish on Arches watercolor Satin 300g. 57×77cm. Ed. 15. Michael Woolworth Publications. Copyright Atelier Woolworth
Kronjuvelen i udstillingen bliver en lillebitte klump rav med en indesluttet bi, et snapshot af et øjeblik som fandt sted for 40 mio. år siden. Foto: Anders Damsgaard

Udstilling

Beskrivelse

FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW

SUPERORGANISME – en bihistorie

Idé, koncept og kuratering
Annesofie Becker, Anna Maria Orrù, Morten Søndergaard

Kunstnere
Teis Dich Abrahamsen (DK)
Gerda Thune Andersen (DK)
Alexander Damsbo (DK)
Rose-Lynn Fisher (US)
Andrea García Portolés (ES)
Fanny Gulliksson (SE)
Emil Westman Hertz (DK)
Poul Ingemann (DK)
Jonas Kakó (DE)
Jacob Kirkegaard (DK)
Patricia Maillard (FR)
Anna Maria Orrù (IT)
Sus Osmark (DK)
José Maria Sicilia (ES)
Morten Søndergaard (DK)
Olle Sahlqvist (SE)

Udstillingen SUPERORGANISME tegner gennem kunst, poesi og historiske nedslag et bredt billede af vores liv med bierne og biernes eget liv. Det er et billede af os selv, og det er et billede af bierne, men som Peter Plys så enkelt siger det: Hvem ved hvad bierne egentligt tænker? Udstillingen er skabt af digter og billedkunstner Morten Søndergaard, kurator og antropolog Annesofie Becker, arkitekt og biavler Anna Maria Orrù, der har inviteret samtidskunstnere og en lang række andre aktører til at bidrage i fortællingen.

Honning, voks og billeder af bier har været anvendt af kunstnere igennem årtusinder. Også mange samtidskunstnere har arbejdet med emnet, og på udstillingen vises værker af bl.a. Emil Westman Hertz (DK), Fanny Gullikson (SE), Jacob Kirkegaard (DK) og Rose-Lynn Fisher (US).

Til udstillingen opføres også et hus til bi-terapi i Munkeruphus’ have, hvor gæster vil kunne opholde sig lyttende til summen af tusindvis af levende bier. Og i Munkeruphus’ centrale højloftede rum bygger møbelsnedker Teis Dich Abrahamsen i samarbejde med arkitekt Poul Ingemann et mægtigt bi-biblioteksbord, der viser modeller af historiske bistader fra hele verden skabt af den spanske kunstner Andrea Garcia Portolés.

Læs mere om udstillingen i pressemeddelelsen

Fernisering og eventprogram
Udstillingen åbner lørdag d. 25. maj kl. 15-17. Alle er velkomne til taler og bobler kl. 15.15.
Udstillingen ledsages af et rigt eventprogram med kunstner- og forskermøder, workshops, udeskoleforløb, performances, film, foredragsrække, bi-skole for børn, rundvisninger mm. Programmet for kommende events offentliggøres kort efter åbningen. Udstillingen vises på Kunsthallen Munkeruphus til og med d. 20. oktober 2024.

Presseinfo
For yderligere oplysninger om udstillingen og fremsendelse af pressefotos i høj opløsning kontakt venligst Munkeruphus’ kunstneriske leder Line Kjær på lk@munkeruphus.dk eller på tlf. 26367939

TAK TIL / ACKNOWLEDGEMENT

Udstillingen er støttet af / The exhibition is supported by
Det Obelske Familiefond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Hoffmann og Husmans Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Axel Muusfeldts Fond, Kirsten og Frits Frederiksens Fond, Beckett-Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og Munkeruphus’ Kunstvenner.

Installation og design / Installation & exhibition design
Grafisk design/Graphics: Åse Eg
Tekster/texts: Morten Søndergaard
Redaktion/Editor: Annesofie Becker
Korrektur/Proofreading: Asger Schnack
English Translations: Carl Hauser, Anna Maria Orrù
Glasvindue/Stained-Glass window: Per Hebsgaard
Skärgårdskupan bikube/Hive: Mira Nilsson
Udstillingsmøbler/furniture: Teis Dich Abrahamsen, Alexander Damsbo, Julian Gasson, Poul Ingemann,
Udstillingstekniker/Technical assistant: Frederik Vogel
Bi-passer/Beekeeper: Nicolaj Wium
Bi-kammer rammekonstruktion/Api chamber frame construction: Konstfack University MA1 Design studerende – Stockholm

Film, fotos og print / Film, photos and prints
Fotograf/Photographer: Torben Eskerod
Tryk og forlag//Prints & publishing studio: Michael Woolworth Publications
Christopher Pooley (USDA, ARS, EMU)
Jonas Kakó / Panos Pictures
Anders Leth Damgaard
Eric Erbe (USDA, ARS, EMU)
Sougy (Doctor Auzoux Collection)
Eric Valli and Debra Kellner (© Wind Horse Productions, Canal+)

Udlånere / Lenders
Massimiliano Bachelli
Galleri Tom Christoffersen
Ole Damsbo
Ebba & Ejvind Jørgensen – Biavl Odense
Musée de l’Homme (courtesy of Manuel Valentin and Nicolas Césard – Musée National d’Historie Naturelle)
Galleri Susanne Ottesen

Øvrige bidragsydere / Other contributors
Stefano De Santi, Daniele Lochtmans, Sprechborer Ensemble – Sigrid Sachse, Harald Muenz, Georg Sachse, Lochtmans Mosaici, Sprechborer Ensemble, Backyard Brains, Beecosystem, Direktør Mette Bak-Andersen og Munkeruphus’ frivillige/volunteers.

Projektledelse / Project Management
Kunstnerisk leder / Artistic Director Line Kjær

:::::UK:::::

SUPERORGANISME – a bee story

Idea, concept & curating
Annesofie Becker, Anna Maria Orrù, Morten Søndergaard

Artists
Teis Dich Abrahamsen (DK)
Gerda Thune Andersen (DK)
Alexander Damsbo (DK)
Rose-Lynn Fisher (US)
Andrea García Portolés (ES)
Fanny Gullikson (SE)
Emil Westman Hertz (DK)
Poul Ingemann (DK)
Jacob Kirkegaard (DK)
Patricia Maillard (FR)
Anna Maria Orrù (IT)
Sus Osmark (DK)
José Maria Sicilia (ES)
Morten Søndergaard (DK)
Olle Sahlqvist (SE)

A story about bees with many contributors
The exhibition SUPERORGANISM is the result of a long collaboration between poet and visual artist Morten Søndergaard (DK), architect and curator Anna Maria Orrù (IT), anthropologist and curator Annesofie Becker (DK). The trio has invited contemporary artists and a wide range of other contributors to create an installation about bees that cross-pollinates art, literature, film, sound with cultural-historical stories and materials from the world of bees.

A house for bee therapy will be build in Munkeruphus’ garden, where guests will be able to stay listening to the hum of thousands of live bees. In Munkeruphus’ central high-ceilinged room, cabinetmaker Teis Dich Abrahamsen, in collaboration with architect Poul Ingemann, builds a huge bee-library table that displays models of historic beehives from around the world created by the Spanish artist Andrea Garcia Portolés. Honey, wax and images of bees have been used by artists for millennia. Many contemporary artists have also worked with the subject, and the exhibition shows works by e.g. Emil Westman Hertz (DK), Fanny Gullikson (SE), Jacob Kirkegaard (DK) and Rose-Lynn Fisher (US).

Opening and event program
The exhibition will open Saturday 25 May at 15-17. Everyone is welcome for speeches and bubbles at 15.15.
The exhibition is accompanied by a rich event program with artist talks, readings. workshops, performances, films, lectures, bi-school for kids, guided tours etc. The program for events will be published shortly after the opening.
The exhibition will be at show in Munkeruphus until 20 October 2024.

Press info
For further information about the exhibition and high-resolution press photos, please contact Munkeruphus’ artistic director Line Kjær: lk@munkeruphus.dk