Aktiviteter 2019

PROGRAM FOR MUNKERUP PARK 2019

Film: I DO ART Agency.

Takket være et godt samarbejde med Gribskov Kommune samt gavmild støtte fra en række fonde kunne vi i 2019 invitere til unikke oplevelser ved vandet og skoven. I første omgang blev det hundredevis af lokale børn og unge, der fik mulighed for at stifte bekendtskab med friluftsliv, kreativitet, madlavning, historie, performance, naturforståelse, arkitektur m.m. i ugelange workshopforløb i det skov- og strandareal, der støder op til MUNKERUPHUS.

MUNKERUP STRAND LAB – workshops ved havet

MUNKERUPHUS gennemførte kunstneriske workshops til glæde for områdets børn og unge. Nordea-fonden bevilgede støtte til MUNKERUP STRAND LAB, hvor børn blev sendt på opdagelse i strandparkens glemte kystlandskab – en sjælden kombination af skov, kløft, strand og vand – som har haft stor erhvervs- og kulturhistorisk betydning for hele Nordkysten. Workshopsne blev ledt af tre kunstnere med hver deres kunstneriske udgangspunkt for at udforske kysten med børnene. Arkitekten Gitte Juul, madperformer Augusta Sørensen samt lyd- og videokunstner Jette Ellgaard udviklede gennem ugelange forløb med børn fra lokale skoler og i samarbejde med kommunens naturvejledere kunstneriske projekter, der løbende blev præsenteret for offentligheden i MUNKERUP PARK.

  • SMAG PÅ HAVET – workshop i naturens spisekammer med madkunstner Augusta Sørensen
  • BYG VED HAVET – åben arkitekturworkshop for 12-15-årige med arkitekt Gitte Juul
  • LYT PÅ HAVET – workshop med lydkunstner Jette Elgaard Kristensen

VOKS SKOV v. Seidlers Sensorium

Derudover opførte video- og performance-kunstner Marika Seidler forestillingen Voks skoV, en publikumsinddragende performance-vandring i MUNKERUP PARK. Voks skoV er en sanselig rejse, hvor de deltagende aktivt indvies og indvikles i træernes fysiognomi fra krone til rod. Forestillingen blev opført fem gange i løbet af foråret for både specifikke målgrupper. Marika Seidler vil ledte derudover børneworkshops for 2 lokale skoler med et sideløbende kunst- og naturfagligt forløb.

Film: Seidlers Sensorium

JUBILÆUMSFEST

Søndag d. 25. august fejrede MUNKERUPHUS sine 30 år som udstillingssted med en dag fuld af oplevelser, der satte kunsten og naturen i fokus. MUNKERUP PARK blev denne dag indviet som oplevelsesrum for de mange besøgende.

Munkeruphus har med glæde modtaget støtte fra en række fonde til at realisere projektet.
Tak til Marie og Victor Haagen Müller for støtte til konceptudvikling og strategi.
Tak til Nordea-fonden for støtte til at realisere 
MUNKERUP STRAND LAB.
Tak til Knud Højgaards Fond og Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum for støtte til realisering af kunstværker og aktiviteter til MUNKERUP PARK.
Og endelig en stor tak til Gribskov Kommune for støtte og samarbejde omkring MUNKERUP PARK.