Tak til

Tak til

Støttegivere og sponsorer:
Gribskov Kommune
Nordkysten
Montana v. Peter Lassen
Kirsten og Frits Frederiksens Fond
Leif Hansen
Hellerup Indramning
Stark
15. Juni Fonden
THÜRMER


Tak til alle frivillige:
Alice Andersen, Knud Andersen, Lena Andersen, Peter Berthelsen, Susanne Berthelsen, Bjørn Brammer, Inge Cordtz, Inga Flemmer, Karsten Freese, Mogens Granborg, Henny Green, Susanne Grue, Ebbe Grøndahl, Annette Leif Hansen, Susanne Helweg, Ole Jacobsen, Susan Toft Jacobsen, Erik Serbian Jensen, Bodil Jørgensen, Alice Kruse, Birger Kruse, Søren Knudtzon, Jette Mogensen, Lis Møller-Jørgensen, Anne Nordkrog, Gert Nordkrog, Grethe Nørgaard, Mary Dahl Pedersen, Eva Born Rasmussen, Dorthe Sandager, Ann West, Karin Zøfting og Helle van der Lippe.