Munkeruphus’ kunstvenner

Munkeruphus’ Kunstvenner

Bliv medlem af Munkeruphus’ Kunstvenner og få glæde af en række medlemsfordele:

Gratis adgang til husets udstillinger
Invitationer og andre informationer sendes direkte
Rabatter ved særarrangementer
Deltagelse i lodtrækning om støtteforeningens kunstkøb
Mulighed for aktiv deltagelse i husets forskellige funktioner

Bliv medlem ved at udfylde nedenstående formular, og overføre penge direkte til Munkeruphus’ Kunstvenner med betalingskort.
Efter du har valgt type af medlemsskab åbner et nyt vindue hvor du via PayPal kan overføre penge – har du ingen PayPal konto klikker du på bjælken ‘har du ikke en PayPal konto’ og muligheden for at overføre penge kommer frem.

Navn *

Adresse *

Postnr. & by *

Email *

Medlemsskab

Før Græsted-Gilleleje kommune overdrog Munkeruphus til den selvejende institution Munkeruphus’ Fond blev der stillet krav om, at der skulle etableres en støtteforening med mindst 200 medlemmer. På blot tre uger meldte mere end 300 interesserede sig, og i februar 1989 holdt man den stiftende generalforsamling. Siden er medlemstallet steget og der gøres fortsat en stor indsats for at øge medlemsskaren.

Munkeruphus’ Kunstvenner er fortsat på flere måder en vigtig forudsætning for husets eksistens. Udover at støtte huset økonomisk via kontingent og gaver er mange af medlemmerne flittige gæster eller frivillige, der hjælper i receptionen, i cafeen, til ophængning, til udsendelse af invitationer samt til lettere havearbejde m.m.

Munkeruphus’ Kunstvenners bestyrelse efter generalforsamlingen i 2017:
Formand og tillige medlem af fondsbestyrelsen, Anne Nordkrog
Næstformand og tillige medlem af fondsbestyrelsen, Inga Flemmer
Kasserer, Lis Møller-Jørgensen
Sekretær, Alice Kruse
Bestyrelsesmedlem, Eva Born Rasmussen
Bestyrelsesmedlem, Susanne Grue
Bestyrelsesmedlem, Annette Leif Hansen
Suppleant, Dorthe Sandager
Suppleant, Kurt Plambech