Pia Rönicke / DRIFTING WOODS / 21.08. – 30.10.2022

Udstillingsplakat til udstillingen DRIFTING WOODS

Udstilling

Dato 21.08.-30.10.2022

Beskrivelse

Efterårets udstilling, Drifting Woods, er skabt af Pia Rönicke (DK) og er kulminationen af kunstnerens mangeårige research og forskning indenfor skove og træer, som Rönicke ser som nomadiske vandrere, der er i konstant forandring og bevæger sig på tværs af kloden med og uden menneskelig indblanding.

Drifting Woods er en forgrenende og filmisk installation, hvor historier fra den nordlige skov genfortælles, og hvor antropologisk research, historisk arkivmateriale og faktuel viden flettes sammen med personlige interviews og billedpoetiske optagel­ser af skovens egen tid, liv og forfald.

Drifting Woods er udviklet som en vandreudstilling, som i 2021 blev vist i Sverige på Gävle Konstcentrum, det tidligere skovmuseum Silvanum, og som hermed knyttes sammen med Munkeruphus’ tidligere beboer Gunnar Aagaard Andersen, der mellem 1957-62 designede alle udstillinger på Silvanum i både deres udformning og indhold, og hvor alt fra skovindustri, botanik, geologi til skoven som kulturlandskab blev adresseret. Dokumenter fra denne ukendte historie ligger i Munkeruphus’ arkiver, som vil blive reaktiveret i udstillingen.

Drifting Woods bevæger sig mellem skoven som et historisk dokument og en fremtidsskildring, og i forbindelse med udstillingen er kunstner og sci-fi-forfatter Kristian Byskov inviteret til at være medfortæller i form af et skriftligt bidrag, der både figurerer som et selvstændigt værk og samtidig infiltrerer Rönickes værk.

Udstillingen kan opleves fra august til oktober og perspektiveres i en mindre tekstudgivelse og en række tilhørende arrangementer i form af gåture, artist talk, omvisninger og forfatteraftener med oplæsning og fællesmiddag. Events annonceres her på hjemmesiden

Tak til alle støttegivere og bidragsydere til udstilling, events og publikation. Munkeruphus’ udstillingsprogram 2022 er realiseret med støtte fra Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Flemming Hansens Familiefond og Munkeruphus’ Kunstvenner.