Single Blog Title

This is a single blog caption
15 september 2024

BI-BUDSKAB / Bibelen, bierne og biologien / Lektor Gitte Buch-Hansen / Søndag d. 15. september kl. 15

Bibelen, bierne og biologien
Foredrag v. Lektor Gitte Buch-Hansen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Vil du lære af og om bierne? Under overskriften BI-BUDSKABER inviterer Munkeruphus i samarbejde med Københavns Universitet til en helt særlig oplægsrække, hvor du kan opleve 6 forskere på tværs af fagområder dele generøst ud af deres store viden om bier og honning.

I oldkirken blev bikuben et symbol på opstandelsen. Ligesom bierne uden nogen form for kønnet forplantning opstod gennem en metamorfose af det mide-fyldte kadaver, ville også mennesket i forbindelse med ‘kødets opstandelse’ blive transformeret til en ny og engleagtig form for væren, hvor det seksuelle begær ikke længere ville plage eksistensen. I værket Om dyrenes forplantning (De generatione animalium) stiller Aristoteles sig imidlertid kritisk over for denne (morbide) forståelse af biernes oprindelse. Alligevel ender han – trods mange spot on iagttagelser af biernes liv – med at konkludere, at formering i bikuben foregår uden kopulation; bierne er selvbestøvende. Med afsæt i udvalgte eksempler udforsker foredraget, hvordan antikkens forestilling om køn, krop og seksualitet ligger til grund for den symbolske brug af biologien – her bierne – i Bibelens og kirkefædrenes skrifter.

Foredraget er gratis efter betalt entré til Kunsthallen Munkeruphus.

Du kan opleve udstillingen SUPERORGANISME – en bihistorie enten inden eller efter foredraget.
Foredraget finder sted i Munkeruphus’ væksthus, som er let opvarmet, men tag dog tøj op efter vejret.