Single Blog Title

This is a single blog caption
26 maj 2019

MUNKERUP PARK – intromøde og morgenkaffe

Tid: søndag d. 26. maj kl. 10

Sted: MUNKERUPHUS, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle 

Kære naboer til MUNKERUPHUS og andre interesserede

Vi vil gerne invitere dig/jer på morgenkaffe og intromøde på Munkeruphus søndag d. 26. maj kl. 10, hvor Munkeruphus’ kunstneriske leder vil fortælle om jubilæumsprogrammet 2019 samt først og fremmest om udviklingsprojektet MUNKERUP PARK kunst- og naturlaboratorium.

MUNKERUPHUS vil gerne bidrage til at øge børns mulighed for at møde kunsten og naturen.

Derfor har vi i samarbejde med Gribskov Kommune, der ejer det tilstødende Munkerup Strandpark, igangsat et samskabelses-projekt, der skal give flere adgang til og glæde af det naturskønne skov- og strandareal.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt, hvor vi i løbet af sommerhalvåret 2019 afholder en række kunst- og naturfaglige workshops for lokale børn og skoler samt opføre et midlertidigt opholds- og samlingssted, som alle kan bruge. På sigt vil vi gerne søge private fonde til at forbedre stier og tilgængelighed til området samt måske opføre en kunstnerisk udformet badebro eller andre kunstværker, der appellerer til leg, natur og bevægelse.

Kom og hør nærmere om aktiviteterne i 2019 samt om drømmene og planerne for fremtiden.

Måske har du gode idéer eller lyst til at være med?

Alle er velkomne!