Single Blog Title

This is a single blog caption
03 oktober 2024

BI-BUDSKAB & FÆLLESSPISNING / oplæg v. Professor Anders Blok og Lektor Annette Bruun Jensen / Torsdag d. 3. oktober kl. 17.30

Vil du lære af og om bierne? Under overskriften BI-BUDSKABER inviterer Munkeruphus i samarbejde med Københavns Universitet til en helt særlig oplægsrække, hvor du kan opleve 6 forskere på tværs af fagområder dele generøst ud af deres store viden om bier og honning.

Denne aften kan du høre hele to oplæg:

Civile bi-engagementer, eller, hvordan lave fællesskab med bier?
Oplæg v. Anders Blok, professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE, Københavns Universitet. Læs mere nedenfor.

Honningbiernes mangfoldige produkter
Oplæg v. Lektor Annette Bruun Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere nedenfor.

Efter de to oplæg serverer Munkeruphus’ kok Charlotte Nowak en lækker vegetarisk aftensmad af årstidens gode råvarer, som vi nyder ved langbordene i caféen eller i haven, hvis vejret tillader det.

Køb din billet her på Billetto

Pris for både foredrag og fællesmiddag: 220 kr.

Drikkevarer tilkøbes. Billetten giver også adgang til udstillingen SUPERORGANISME

Arrangementet starter kl. 17.30 og varer frem til kl. ca. 20.30.

::::

Civile bi-engagementer, eller, hvordan lave fællesskab med bier?
Oplæg v. Anders Blok, professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE, Københavns Universitet.

De første biavlerforeninger i Danmark går tilbage til anden halvdel af det 19. århundrede, og biavlens historie spejler i den forstand det organiserede foreningslivs historie. I de senere år har interessen for bier og biavl imidlertid bredt sig til en række nye sammenhænge, herunder ikke mindst i byerne, hvor civile græsrodsgrupperinger, sociale og andre virksomheder samt kommunale organisationer benytter dem som led i bredere natur- og bæredygtighedsindsatser. Dette oplæg tager afsæt i et studie af knap 250 civile grupper i danske byer, der via byhaver, fødevarefællesskaber, græsningslaug og andet arbejder for mere natur i byerne, herunder til tider gennem at engagere sig med bier. Oplægget vil vise, at bier gennem disse civile engagementer bliver del i nye typer by-grønne fællesskaber, hvis sammenhold strækker sig fra konkrete spørgsmål om stedstilknytning og socialt samvær til abstrakte spørgsmål om betydningen af bæredygtighed i en verden af globale miljøkriser.

Honningbiernes mangfoldige produkter
Oplæg v. Lektor Annette Bruun Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Mennesker har i år tusinder været fascineret af honningbiens biologi og efterstræbt både honning og bivoks. Udvikling af bikuber og senere bistader gav nemmere adgang til disse ressourcer. I dag findes der en lang række udstyr der optimerer biavlen, muliggør avlsarbejde, sygdomshåndtering samt udnyttelse af flere produkter så som pollen, propolis, Gele Royal og bigift. Honning er dog stadig det mest kendte bi-produkt og det kan mere end forsøde vores ganer. Honning kan også kurere sygdomme og det vidste selv vores forfædre. Inden for sundhedsvæsnet har honning fået en renæssance. Honning hæmmer mikrobers vækst og har bl.a. vist sig at være særdeles velegnet til behandling af sår, overfladiske såvel som dybtliggende.