Bjørn Nørgaard / HUSE ER DEN MEST UDBREDTE FORM FOR MONUMENTER / Foråret 2021

Udstilling

Beskrivelse

Pga. Covid-19 er arkitekturudstillingen med Bjørn Nørgaard udskudt til 2021

Arkitekturen og dens rolle i samfundet har altid været en vigtig del af Bjørn Nørgaards praksis. Med et iboende socialt og politisk potentiale kan arkitektur bringe mennesker sammen og kunsten ud i virkeligheden. Præsentationen på MUNKERUPHUS er første gang, at en udstilling udelukkende sætter fokus på kunstnerens mangeårige livtag med bygningskunsten. Foruden at vise eksempler på kunstnerens mange tidligere arkitektoniske aktioner og arbejder, skal udstillingen også ses som et oplæg til debat med det formål bl.a. at diskutere, hvordan arkitekturen i dag kan påvirke samfundet og måden vi bor og lever på. Et tilhørende program af debatskabende arrangementer og ”arkitektur-ture” er derfor en central del af udstillingen.

Udstillingen realiseres med støtte fra Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond.

 

Huse er den mest udbredte form for monumenter