Single Blog Title

This is a single blog caption
15 oktober 2020

Kunstvennerne inviterer børn og børnebørn: Lav herbarium og lær med landskabsarkitekten

Hvis du er medlem af støtteforeningen Munkeruphus’ Kunstvenner kan du tage dine børn eller børnebørn med på Munkeruphus i efterårsferien til en hyggelig, kreativ og lærerig dag i Munkeruphus grønne omgivelser!

Torsdag den 15. oktober kl. 14.00-16.00
Aldersgruppe er ca. 6-12 år + evt. medfølgende voksne

Vi mødes ved Observatoriet med Landskabsarkitekt Anders Hofmeister. Herfra går vi sammen rundt i området og kigger på træer, buske og blomster. Vi samler blade, frugter og frø og så laver vi hver vores lille efterårs-herbarium (en bog med indsamlede blade, artsbestemmelse og tegninger), og snakker om hvordan man kan kende forskel på træerne.

Arrangementet er udendørs, så husk tøj som passer til vejret!
Vi sørger for materialer til herbariet og noget varmt at drikke.

Det er gratis at deltage for Munkeruphus’ Kunstvenner og børnene, men vi vil
gerne vide hvor mange, der kommer, så send venligst tilmelding senest d. 13
oktober til kunstvenner@munkeruphus.dk eller ring til Anne på tlf. 40425074