Visioner

Visioner for MUNKERUP PARK kunst- og naturlaboratorium

MUNKERUPHUS vil gerne bidrage til at øge børns mulighed for at møde kunsten, men også at få dem noget mere ud i naturen! Med denne målsætning igangsætter MUNKERUPHUS i 2019 det langsigtede udviklingsprojekt MUNKERUP PARK kunst- og naturlaboratorium, der over en flerårig periode vil skabe et oplevelses- og læringsrum i det frie, hvor der på alle måder bliver højt til loftet!

MUNKERUP PARK kunst- og naturlaboratorium søsættes i foråret 2019 med en række kreative workshops og kunstværker tilrettelagt gennem samarbejder på tværs af kunstnere, naturformidlere, arkitekter og lokale aktører. Derudover vil et event- og formidlingsprogram med talks, performances og film belyse baggrunden for og perspektivere projektet i forhold til aktuelle tendenser indenfor kunst, natur og læring.

I perioden april til august gennemfører MUNKERUPHUS fire kunstneriske workshops til glæde for områdets børn og unge. Nordea-fonden har bevilget støtte til STRAND LAB MUNKERUP, hvor børn sendes på opdagelse i strandparkens glemte kystlandskab – en sjælden kombination af skov, kløft, strand og vand – som har haft stor erhvervs- og kulturhistorisk betydning for hele Nordkysten.

MUNKERUP STRAND LABs workshops ledes af tre kunstnere med hver deres kunstneriske udgangspunkt for at udforske kysten med børnene. Arkitekten Gitte Juul, madperformer Augusta Sørensen samt lyd- og videokunstner Jette Ellgaard vil gennem ugelange forløb med børn fra lokale skoler og i samarbejde med kommunens naturvejledere udvikle kunstneriske projekter, der løbende vil blive præsenteret for offentligheden i MUNKERUP PARK.

Derudover vil video- og performance-kunstner Marika Seidler opføre forestillingen Voks skoV, en publikumsinddragende performance-vandring i MUNKERUP PARK. Voks skoV er en sanselig rejse, hvor de deltagende aktivt indvies og indvikles i træernes fysiognomi fra krone til rod. Forestillingen vil blive opført fem gange i løbet af foråret for både specifikke målgrupper. Marika Seidler vil derudover lede børneworkshops for 2 lokale skoler med et sideløbende kunst- og naturfagligt forløb.