Gerda Thune Andersen: Værk og Værksted nr. 2

Udstilling

Titel Værk og værksted nr. 2
Dato 17. september - 5. november 2017

Beskrivelse

I anledning af billedhuggeren Gerda Thune Andersens 85 års fødselsdag i efteråret 2017 viser Munkeruphus solo-udstillingen Værk og værksted nr. 2, der viser både nye og ældre eksempler fra denne kunstners energiske og mangeårige virke som en af Danmarks vigtige kvindelige billedhuggere.

I forbindelse med udstillingen flytter Gerda Thune Andersens værksted fra Tibirke Bakker ind på Munkeruphus i det rum, hvor Gunnar Aagaard Andersen engang havde atelier. Gerdas værksted genskabes i 1:1 med både værker, modeller, skitser, bøger og alt hvad der ellers er at finde i et aktivt kunstnerisk skaberrum.

Ikke alene giver det en anden og meget autentisk ramme at vise Gerda Thune Andersens værker på end de traditionelle institutionelle rammer. Det giver også Munkeruphus’ gæster en unik mulighed for at træde indenfor i kunstnerens hule og laboratorium, og dermed få et unikt indblik i kunstnerens proces og arbejdsmåde.

Udstillingen finder sted på Munkeruphus fra d. 17. september til d. 5. november 2017.

Alle er velkomne til ferinsering lørdag d. 16. september kl. 15-17.